Jobba hos oss

Jobba på Flygbussarna

På Flygbussarna arbetar förare, värdar, kassapersonal och tjänstemän. Det vi har gemensamt oavsett roll är att vi alla har kunden i fokus, vare sig man arbetar i bussen eller på kontoret

Att arbeta som förare eller värd på Flygbussarna innebär att du blir en del av ett team med serviceinriktade och ödmjuka medarbetare, både kollegor och chefer. Arbetet präglas av glädje, professionalism och gemenskap.

Att arbeta som tjänsteman på Flygbussarna innebär att du blir en del av ett professionellt och positivt team där nytänkande och utveckling är ledstjärnor. På Flygbussarna är beslutsvägarna korta och möjligheterna stora att sätta avtryck och att bidra med nya idéer.

På Flygbussarna värdesätts individuell prestation såväl som gemenskap och samspel. Här får våra medarbetare såväl trygghet och trivsel som utveckling och möjlighet att växa i sin roll.

NÅGRA FAKTA OM FLYGBUSSARNA

Antal förare och värdar: 450
Antal tjänstemän: 19
Antal flygplatser vi trafikerar: 7
Startade år: 1989
Antal resenärer/år: 5,2 miljoner

 

Flygbussarna gillar olikheter

På Flygbussarna tycker vi att mångfald berikar, utmanar och utvecklar. Vi har både medarbetare och kunder med varierande bakgrund, härkomst och religion och ser det som en förmån att få ta del av de olika perspektiv och idéer som detta genererar. Vi gillar olikheter och det är vi stolta över!    

En grundläggande värdering på Flygbussarna är människors lika värde och våra värdeord är handling, ansvar, nytänkande och samspel. Det innebär bland annat att vi som arbetar här respekterar varandra och samarbetar för att nå bästa möjliga resultat. Vi tror att mångfald är nyckeln till framgång och vi vill göra allt vi kan för att undvika diskriminering i alla former. 

Allas lika värde handlar inte om mjuka värden. Genom att jobba aktivt med mångfald och inkludering, oavsett diskrimineringsgrund, bygger vi våra framgångar. Flygbussarna har länge arbetat inkluderande, både internt och i vår kommunikation. Sedan tre år tillbaka deltar vi i Prideparaden.  Inte bara för att vi vill gott utan för att det är ett klokt affärsbeslut. 

När du jobbar på Flygbussarna kan du förvänta dig en rättvis behandling och jämlika möjligheter oavsett etnicitet, religion, kön, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Välkommen till oss!