Kvinnor tänker på miljön - män på plånboken

2013-05-09 09:09

Sex av tio svenska bilister, 59 procent, tänker alltid på att köra bränslesnålt när de kör bil. Tre av tio, 29 procent, gör det ibland. Men anledningen till varför skiljer sig åt mellan könen. Sex av tio kvinnor, 59 procent, anger miljön som det främsta skälet, medan mer än hälften av männen, 52 procent, gör det för att spara pengar. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Flygbussarna.

– Det är glädjande att så många bilister tänker på hur de kan bidra till att minska sin klimatpåverkan i det dagliga livet. Med ganska enkla medel kan vi alla göra skillnad, säger Eva Tiséus, marknadschef på Flygbussarna.


Enligt Sifoundersökningen tänker sex av tio bilister, 59 procent, alltid på att köra sparsamt. Tre av tio, 29 procent, gör det ibland. Mest medvetna är kvinnor mellan 18-29 år. Av dem anger 98 procent att de alltid eller ibland tänker på hur de kör. De som tänker minst på att lätta på gasen är unga män. En av fem män i åldern 18-29 år, 19 procent, anger att de aldrig eller sällan tänker på att köra bränslesnålt.


Genom att praktisera sparsam körning kan en bilist minska sin bränslekostnad med 10 procent. Enligt undersökningen är miljön det främsta skälet till att kvinnor tänker på hur de kör medan det för män är att spara pengar. Mest miljövänliga är kvinnor i åldern 50-64, av dem anger 66 procent miljön som främsta skälet, medan sex av tio män i åldern 18-29, 59 procent, hänvisar till plånboken.


– Sparsam körning är en av de viktigaste komponenterna i vårt miljöarbete. Med små medel kan såväl våra chaufförer som privatpersoner göra stor skillnad för miljön och ekonomin, säger Eva Tiséus.


Att köra sparsamt kan till exempel handla om att planera körningen så att man undviker onödiga stopp, motorbromsa när det går och inte köra för fort. För att ytterligare fokusera på sparsam körning startar Flygbussarna nu en tävling där Sveriges snålaste Flygbusschaufför kommer att utses. Under en vecka mäts tio Flygbusschaufförers bränsleförbrukning och den som kört snålast vinner titeln ”Sveriges snålaste busschaufför”.
Sifoundersökningen är genomförd mellan den 16-24 april 2013. 1 000 personer med körkort svarade på undersökningen.  Hela Sifoundersökningen finns att läsa här.

Visa alla nyhetsarkiv