John Strand blir ny ordförande i Svenska Bussbranschens Riksförbund

2012-11-29 21:11

I dag höll Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, sin förbundsstämma i Göteborg. Under stämman valdes en ny styrelse och till ny styrelseordförande valdes John Strand, VD för FAC Flygbussarna Airport Coaches AB.

BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. Vid årets stämma, den 27 november, valdes John Strand, VD för FAC Flygbussarna Airport Coaches AB, till ny styrelseordförande för en period på ett år.

På förbundsstämma beslöts även att följa styrelsens förslag om en enad bussbranschorganisation för både bransch- och arbetsgivarfrågor. Det betyder att det blir en fusion mellan BR och Bussarbetsgivarna, BuA, inklusive processdialog med BRs medlemmar inom KFS, de kommunalt ägda bussföretagens arbetsgivarorganisation. Fusionen genomförs givet vissa förutsättningar.

– Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att driva bussbranschens frågor framåt i rollen som styrelseordförande för BR. Vi har ett spännande år framför oss och genom stämmans beslut att påbörja ett samgående med BussArbetsgivarna ska vi verka för bättre förutsättningar för bussbranschen och utveckla den svenska kollektivtrafiken tillsammans med våra 400 medlemmar, både bussföretag och bussresearrangörer, säger John Strand, ny styrelseordförande för BR.

Visa alla nyhetsarkiv