Flygbussarna minskade bränsleåtgången med 6,2 procent

2013-05-16 09:30

Det senaste halvåret har Flygbussarna sänkt sin bränsleförbrukning med 6,2 procent. För företaget innebär det en besparing på drygt 1,7 miljoner kronor under ett år och samtidigt också en minskning av koldioxidutsläppen. Bakom den minskande bränsleförbrukningen står företagets långsiktiga satsning på sparsam körning.

Projektet började 2009 med att 40 förare på linjen mellan Stockholm och Skavsta fick utbildning i sparsam körning. Sedan i juli förra året är alla Flygbussarnas förare utbildade i sparsam körning. Detta är steg två i Flygbussarnas satsning på att minska koldioxidutsläppen. Sedan tidigare har Flygbussarna bytt ut diesel som drivmedel för en majoritet av fordonen, mot biobränslet RME som är utvunnet ur raps.

– Lägre bränsleförbrukning innebär mindre klimatpåverkan men också lägre kostnader för oss. Att köra sparsamt blir därmed en vinst för både ekonomin och miljön, säger John Strand, vd på Flygbussarna.

Som ytterligare motivation för förarna att köra miljövänligt är smart körning ett av de individuella kriterierna i Flygbussarnas bonussystem för chaufförer. Även passagerarna har mycket att vinna eftersom komforten också ökar då körsättet blir jämnare.

– Chaufförerna spelar huvudrollen i vårt miljöarbete. Därför känns det självklart att de ska få ta del av de pengar vi sparar genom att det går åt mindre bränsle, säger John Strand.

Genom att satsa på mer utbildning, information och användarvänlig teknik kring mätningarna av förarnas körsätt räknar Flygbussarna med att successivt kunna öka sina besparingar ännu mer.

För att ytterligare fokusera på miljövänlig körning och motivera förarna startar Flygbussarna nu en tävling där Sveriges snålaste Flygbusschaufför kommer att utses. Under en vecka mäts tio Flygbusschaufförers bränsleförbrukning och den som kört snålast vinner titeln ”Sveriges snålaste busschaufför”.
 

Flygbussarnas 7 tips för miljövänlig körning:

  1. Planera körningen så att du undviker onödiga stopp och hårda inbromsningar
  2. Motorbromsa när det går
  3. Låt fordonet rulla så mycket som möjligt
  4. Håll ett så jämt tryck på gaspedalen som du kan
  5. Växla upp tidigt och hoppa över låga växlar
  6. Kör inte för fort
  7. Undvik tomgångskörning

Flygbussarna använder systemet PilotfishFuel Economyför att följa upp hur grönt förarna kör.


För mer information, kontakta:

John Strand, vd på Flygbussarna, 070-233 07 69, john.strand@flygbussarna.se

Visa alla nyhetsarkiv