Fler busslinjer miljömärks med Bra Miljöval

2012-04-27 08:00

Naturskyddsföreningen miljömärker nu Flygbussarnas alla linjer till och från flygplatserna och två färjelägen runt Stockholm med Bra Miljöval. Redan 2009 fick fyra av Flygbussarnas busslinjer miljömärkningen och nu får även resterande linjer i Stockholm det. Till grund för Bra Miljöval ligger en helhetsbedömning av transporternas klimatpåverkan.

Sedan Flygbussarna fick sin första miljömärkning av Naturskyddsföreningen 2009 har andelen fordon som drivs med biobränsle i Stockholm ökat från 10 procent till 68 procent. En helhetsbedömning ligger till grund för märkningen och hänsyn tas bland annat till andelen förnybara energikällor, avgasrening och hur många passagerare det finns i varje buss.

- Vi ser miljömärkningen som ett bevis på att vårt långsiktiga arbete för att minska klimatpåverkan från våra transporter är på rätt väg. Våra linjer till Stockholms flygplatser Arlanda, Bromma, Skavsta och Västerås samt bussarna till hamnarna vid Stadsgården och Nynäshamn har nu alla märkningen Bra Miljöval, säger Flygbussarnas marknadschef Eva Tiséus.

Flygbussarna jobbar kontinuerligt med miljöförbättrande åtgärder. Förutom att öka andelen fordon som drivs på biobränsle så ersätter Flygbussarna kontinuerligt äldre och bränslekrävande bussar med moderna bränslesnålare bussar. I år byts12 bussar ut mot nya bussar. Därutöver utbildas förarna i bränslesnål körning, så kallad Eco-driving. För att säkerställa en kontinuerligt minskad bränsleförbrukning har förarna ett bonussystem baserat på hur miljövänligt de kör. Ytterligare ett exempel på åtgärder är att ersätta pappersbiljetter med elektroniska biljetter.

- 68 procent bussarna går i dag på biobränsle och målet är att alla våra bussar i Stockholm år 2014 ska göra det samma, säger Eva Tiséus.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke och grundtanken med märkningen är att på ett enkelt sätt visa vilka produkter som är minst skadliga för miljön. När det gäller märkningen av persontransporter är målet med märkningen att påskynda utvecklingen av miljö- och resurseffektivare transporter.

Visa alla nyhetsarkiv