Få länstrafikbolag kräver sparsam körning

2013-05-23 08:03

Bara var tredje länstrafikbolag, 35 procent, ställer krav på att busschaufförerna ska ha utbildning i sparsam körning. Detta trots att sparsam körning kan reducera bränsleförbrukningen med upp till tio procent, och därmed minska klimatpåverkan från kollektivtrafiken. Det visar en ny undersökning som Flygbussarna gjort bland alla landets länstrafikbolag.

 – Ofta innebär höga krav i upphandlingar också höga kostnader, men med sparsam körning är det precis tvärtom. Dessutom kan en utbildning i sparsam körning vara ett sätt att premiera busschaufförerna, som spelar huvudrollen i ett bussbolags miljöarbete, säger Eva Tiséus, marknadschef på Flygbussarna.

Sju av tio ställer krav på förnybart bränsle
Undersökningen visar även att länstrafikbolagen är desto bättre på att ställa krav på förnybart bränsle i busstrafiken. Svensk kollektivtrafik rekommenderar att länstrafikbolagen ställer krav i sina upphandlingar på att minst 40 procent av drivmedlet ska vara förnybart. 70 procent av länstrafikbolagen i undersökningen anger att de följer de rekommendationerna. Till förnybara bränslen räknas bland annat biogas, RME och etanol.

 – Sparsam körning och förnybart bränsle är två viktiga komponenter i vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan. Men förutom att sparsam körning är bra för miljön har satsningen också sänkt våra bränslekostnader, säger Eva Tiséus.

Flygbussarna utbildar alla sina chaufförer i sparsam körning och har tack vare det minskat sin bränsleförbrukning med 6,2 procent det senaste halvåret. Det innebär en besparing på 1,7 miljoner kronor per år.

Att köra sparsamt kan till exempel handla om att planera körningen så att man undviker onödiga stopp, att motorbromsa när det är möjligt och att ha en jämn körstil. Förutom att sparsam körning minskar klimatpåverkan har passagerarna mycket att vinna eftersom komforten ökar då körsättet blir jämnare.  

Undersökningen genomfördes mellan den 26 april till 16 maj. Totalt deltog 20 av 21 länstrafikbolag i undersökningen. Värmlandstrafiken valde att inte delta på grund av en pågående upphandling av kollektivtrafik.

 Bilaga 1: Svar från undersökningen län för län

 Flygbussarnas 7 tips för sparsam körning: 

  1. Planera körningen så att du undviker onödiga stopp och hårda inbromsningar
  2. Motorbromsa när det går
  3. Låt fordonet rulla så mycket som möjligt
  4. Håll ett så jämt tryck på gaspedalen du kan
  5. Växla upp tidigt och hoppa över låga växlar
  6. Kör inte för fort
  7. Undvik tomgångskörning
Visa alla nyhetsarkiv