Östersunds Fotbollsklubb och Flygbussarna i samarbete för att motverka utanförskap

2017-08-03 17:35

Östersunds Fotbollsklubb och Flygbussarna inleder ett samarbete för att motverka utanförskap inom sporten och arbetslivet. Båda parter jobbar aktivt för att skapa en arbetsmiljö där tolerans, acceptans och gemenskap präglar vardagen. Ambitionen med samarbetet är att lära av varandra och utbyta viktiga erfarenheter.

- Det kan tyckas att ett bussbolag och en fotbollsklubb inte har något gemensamt, men vi är övertygade att vi kan lära mycket att av varandra. För oavsett om du är verksam inom idrott eller i näringslivet är inkludering och mångfald framgångsfaktorer. Vi vet att vi blir mer framgångsrika genom att ta ansvar för hela människan och ta vara på allas talanger, säger Camilla Tienso, marknadschef på Flygbussarna.

Östersunds Fotbollsklubb har länge varit drivande i HBTQ-frågor och blev nyligen den första HBTQ-certifierade elitidrottsklubben i Sverige. Flygbussarna har länge arbetat med frågor som rör jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Nu hoppas parterna hitta intressanta beröringspunkter som bidrar till att främja acceptans för olikheter och gemenskap inom sporten och arbetslivet.

- Allas lika värde handlar inte om mjuka värden, det handlar om att vinna nästa match, både på och utanför planen. Genom att jobba aktivt med mångfald och inkludering, oavsett diskrimineringsgrund, bygger vi våra framgångar. Vi hoppas att fler företag och idrottsföreningar följer vårt exempel och jobbar långsiktigt med inkludering och mångfald. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle som har plats för alla och på vägen dit kan vi nå ännu bättre resultat, säger Lasse Landin, klubbchef på Östersunds Fotbollsklubb.

En studie från McKinsey (2015), som studerat 366 företag, visar att de företag med en heterogen blandning människor hade 35 % bättre avkastning än branschsnittet.

- Forskning visar att heterogena grupper är smartare än homogena. Att arbeta med människor med andra erfarenheter och synsätt gör att du måste utmana dina fördomar och tankebanor. På Flygbussarna har vi länge arbetat inkluderande, både i vår kommunikation och verksamhet men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Sedan tre år tillbaka deltar vi i Pride-tåget. Inte bara för att vi vill gott utan för att det är ett klokt affärsbeslut, avslutar Camilla Tienso, marknadschef på Flygbussarna.

Visa alla nyheter