Tack för att du väljer att resa kollektivt!

När du väljer att åka kollektivt till och från flygplatsen är du med och minskar mängden koldioxidutsläpp. Faktum är att ungefär hälften av flygplatsernas koldioxidutsläpp idag kommer från marktransporter och det är alltför många som väljer taxi eller egen bil. Flygbussarna arbetar aktivt för att bidra till en bättre miljö, bland annat genom beläggningsgrad, avgasrening och genom att öka andelen förnyelsebara energikällor.

Några exempel på Flygbussarnas miljöarbete idag:

  • Merparten av våra bussar körs på biobränsle.

  • Förarna är en viktig del i vårt miljöarbete och genom projektet SMART-körning har vi lyckats minska vår bränsleförbrukning med ca 8 procent. SMART-körning innebär att vi utbildar samtliga förare i bränslesnål körning och mäter överförbrukningen. För att säkerställa engagemanget så har vi kopplat individuell bonus till hur grönt förarna kör. Samtliga av våra bussar är utrustade med färddatorer som mäter överförbrukningen.

  • Vi arbetar med att informera om och öka miljökännedomen inom företaget.

  • Flygbussarnas avgångar anpassas ofta till flygens avgångar och ankomster. Det gör att vi inte kör fler rundor än nödvändigt. Det gör också att vi ibland måste vänta in fler resenärer innan bussen avgår men det är något som vi hoppas att ni kunder har förståelse för.

Vi har kommit en bra bit men det finns fortfarande mycket vi kan göra för att förbättra miljön, ta vårt fulla ansvar och nå vårt mål - att helt gå över till förnyelsebara bränslen. Läs gärna vår miljöpolicy.

Har du några synpunkter eller tips på hur vi kan bli ett bättre miljöföretag? Hör gärna av dig till info@flygbussarna.se