Flygbussarnas köpvillkor

Nedan finner du information om våra biljetters giltighetstid, restidsgaranti och återlösen av biljetter.


Biljetter

Alla som reser med våra bussar måste kunna visa upp giltigt färdbevis. Förare är alltid skyldig att kontrollera giltigheten av biljetter.

Biljetten gäller i 3 månader från köptillfället. Den är opersonlig och kan användas vid valfri tur på vald linje. Tur- och retur biljett gäller för en person. Påladdningsbara Flygbusskort är inte personliga men kan enbart användas av en person per resa. 10-resors biljetten är giltig i 12 månader från köpdatum.

Reser ni i ett sällskap så behöver varje medlem som reser separat ha en egen kopia av biljetten vid ombordstigningen.

Visa upp bokningsbekräftelsen (som du får per e-post) i din smartphone när du stiger ombord eller skriv ut och ta med hela bokningsbekräftelsen. Det går även bra att visa din biljett via en surfplatta eller via sms.

Det är ditt ansvar att kontrollera att uppgifterna på biljetten/ bekräftelsen överensstämmer med sträcka som beställts.


Restidsgaranti

För att Flygbussarnas restidsgaranti skall gälla behöver du planera din resa så att du är på flygplatsen 1,5h före planets avgång om du skall resa utomlands och 1h innan planets avgång om du skall resa inrikes.

Är bussen försenad till flygplatsen med mer än 20 minuter mot de tider som anges i tidtabellen, har kunden rätt till kompensation. Vid försening med mer än 20 minuter ersätts resenär med en (1) fri enkelresa motsvarande den resa som gällde vid förseningstillfället.

Vi kompenserar kundens taxiresa om Flygbussen uteblir av en anledning som beror på t.ex. ett planeringsfel eller annat fel direkt orsakad av Flygbussarnas åtaganden som leder till att kunden riskerar att missa sin vidare anslutning. Spara Flygbussbiljetten och taxikvittot. Skicka in dessa tillsammans med reklamationsformuläret.

Om förseningen orsakas av väder- eller trafikstörningar, eller omständigheter som kan hänföras till Force Majeure och som Flygbussarna Airport Coaches inte råder över, utgår ingen kompensation.

Biljetten ska sparas under hela resan, biljettkontroller förekommer. Om en passagerare vid kontroll inte kan uppvisa giltig biljett tas en kontrollavgift á 500kr ut. Detsamma gäller för den passagerare som reser till rabatterat pris men inte kan styrka sin rätt till rabatt.


Återlösen av biljett

Påbörjade biljetter återlöses ej (tur och retur där en resa nyttjats). Outnyttjade biljetter köpta i kassan, ombord hos en återförsäljare eller i en automat återlöses inom giltighetstiden (3 månader) mot en administrativ avgift på 20% av biljettpriset.

Outnyttjade biljetter köpta online (SMS, app, webb) återlöses inom giltighetstiden (3 månader) utan administrativ avgift. Har bonuspoäng (SAS EuroBonus eller Norwegian Reward) registrerats för köpet så plockas dessa bort i samband med återbetalningen).

Har biljettens giltighetstid passerat då den inkommer till Kundtjänst kan den ej återlösas. Reklamationsärenden skall vara Kundtjänst tillhanda senast 30 dagar efter att resan skett.

Felköpta biljetter (exemeplvis biljett till fel destination) återlöses om både den felköpta och den nya biljetten skickas in i original till kundtjänst


Gamla biljetter

Biljetter som är köpta före den 1 februari 2006 och saknar giltighetstid är inte längre giltiga som färdbevis hos Flygbussarna.

Biljetter som är köpta efter 1 februari 2006 och saknar giltighetstid gäller ej som färdbevis. Om biljetten har resor kvar kan dessa ersättas med nya resor som är giltiga på Flygbussarna. Vanliga frågor och svar angående gamla biljetter.

För att få nya resor för era gamla biljetter kontakta info@flygbussarna.se