Kontakta oss via vårt kontaktformulär!

För att kunna hantera ditt ärende måste du kontakta oss senast 30 dagar efter den aktuella händelsen. Vid återlösen av biljett måste biljetten vara giltig när den kommer till Flygbussarna.

Fyll i vårt webbformulär nedan. Gäller ärendet återlösen av biljett måste du skicka in dina originalbiljetter till oss per post om de saknar bokningsnummer. (Se adress nedan). Finns ett bokningsnummer behöver endast detta anges. Glöm ej att ange ditt bokningsnummer i mejlet! Återbetalningen sker till det konto som användes vid köpet.

FAC Flygbussarna Airport Coaches AB, 
Klarabergsviadukten 72, 111 64 Stockholm. 
Märk kuvertet med "Kundtjänst" om du använder eget kuvert.

För ärenden som gäller Flygbussarna Door to Gate klicka här >>